ฝึกอบรม ฟรี!!! ด้านโลจิสติกส์ ปี 2561


Read more
image01

TIFFA ร่วมงานครบรอบ 31 ปี สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA)


เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานครบรอบ 31 ปี สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮเอท เอราวัณ วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและสังสรรค์ระหว่างสมาชิก รวมถึงสายการบิน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวงการขนส่งสินค้าทางอากาศ

Read more
image01

สัมมนาภายใต้แนวคิด:เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย”


เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 กรมส่งเสริการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดสัมมนาภายใต้แนวคิด:เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” ภายในงานคุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “การจัดการกระบวนการโลจิสติกส์” ร่วมกับ ดร. ชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศ และตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA และ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้บรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “วางแผนเชิงกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ ” และ “การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล” ร่วมกับ คุณอุดมศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ บจ. วี คาร์โก้ และคุณจิรภัทธ ธนโชติกีรติ ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา เพื่อชี้แนวทางให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยมีการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและมีความยั่งยืน ประกอบด้วยการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศที่มุ่นเน้นคุณค่าสำหรับลูกค้า การเรียนรู้ของบริษัทและการบริหารจัดการเพื่อนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความคิดและมีมุมมองแบบมีระบบ

Read more
image01

โครงการขยายมูลค่าทางการค้า ไทย-กัมพูชา 27-29 มีนาคม 2561 ณ อรัญประเทศ จ. สระแก้ว


เมื่อระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2561 คุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ ที่ปรึกษานายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางด้านความร่วมมือกันระหว่างสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA), สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และ CAMBODIA FREIGHT FORWARDER ASSOCIATION (CAMFFA) ในการร่วมลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักชีพยานในการลงนาม พร้อมกันนี้ คุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ ให้แก่ผู้ประกอบการจากประเทศไทยและผู้ประกอบการจากประเทศกัมพูชาได้รับทราบข้อมูลเพื่อ เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ และเพื่อประโยชน์ของสมาชิกตัวแทนออกของในการผ่านพิธีการทางศุลกากร เกี่ยวกับผ่านแดน,การนำเข้า-ส่งออกและการขนส่งข้ามแดนระหว่างประเทศไทย ณ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปยัง เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมประชุม FIATA HQ Session


การประชุม FIATA HQ Session @Zurich : ตามที่ FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) มีกำหนดจัดการประชุม FIATA HQ เป็นประจำๆทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม สำหรับในปี 2018 การประชุมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2561 ณ เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยคุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมของ FIATA ซึ่งที่ประชุม FIATA ได้มีมติในการรวม Vocational Training และ FIATA Logistics Academy รวมไว้ด้วยกัน พร้อมกันนี้มติที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัติเลือกประธานศูนย์อบรมคนใหม่ คือ Mr. Steve Morris ผู้แทนจากประเทศออสเตรเลีย โดยจะนำผลการประชุมในครั้งนี้ ไปเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ใน FIATA World Congress 2018 ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศอินเดียในลำดับต่อไป

Read more
image01
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
   
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
114/2560
91/2560
87/2560
153/2559
148/2559
read more...
MARCH 2018
FEBRUARY 2018
JANUARY 2018
DECEMBER 2017
NOVEMBER 2017
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.