TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4/2561


เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์และกำหนดแนวทางในการติดตาม ทบทวนเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมการ์เด้นท์ 1 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

Read more
image01

TIFFA ทำบุญประจำปี 2561


เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทางกลุ่มบริษัท TIFFA Group ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ โดย คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และพนักงาน TIFFA ได้ร่วมทำบุญประจำปี 2561 ณ ที่ทำการ TIFFA Group ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา โดยภายในงานได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ซึ่งการทำบุญครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาว TIFFA Group ทุกๆคน

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมงาน “IM-EX TA 4.0 : ศูนย์กลางการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ไทยยุคใหม่สู่มาตรฐานสากล”


เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน “IM-EX TA 4.0 : ศูนย์กลางการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ไทยยุคใหม่สู่มาตรฐานสากล” และงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก ณ บริษัท เอส บี ที ทรานสปอร์ต จำกัด ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา โดยภายในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ประธานอนุกรรมการโลจิสติกส์ กรรมธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้มีสัมมนาพิเศษหัวข้อ “เข้าใจการค้าข้ามแดนผ่านแดนขนส่งไทย” โดยผู้แทนสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย พร้อมรับชมการแสดงจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัดและเยี่ยมชมบูธผู้สนับสนุน

Read more
image01

Hive- Digital Connectivity to Asean and Beyond


เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ GeT Asia Pte Lts ได้ร่วมกันจัดงาน “Hive- Digital Connectivity to Asean and Beyond” ขึ้น ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท ภายในงานคุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการ “Hive” จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร พร้อมทั้งการบริหารจัดการสินค้าและการค้าทั้งหมดสำหรับธุรกิจให้กับ ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และกระบวนการขนส่งข้ามพรมแดน เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการบริหารสินค้าและการค้า การจัดงานในครั้งนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อาทิเช่น คุณสุวัฒน์ อารยะประยูร,คุณธีระพล กล้าอยู่ และคุณอัมรินทร์ อินอำไพ พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกสมาคมฯ คุณวิเชียร รุ่งปัญญา FALCON LOGISTICS SOLUTION CO.,LTD., คุณอนันต์ ทินะพงศ์ LOGISTICS MANAGEMENT SERVICES LTD.,คุณกมลรัตน์ ชุมมานนท์ RTN LOGISTICS CO.,LTD. พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมรับฟังข้อมูล

Read more
image01

TIFFA สัมมนา "การจัดทำประกันภัยปี 2561"


เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีเค อินเตอร์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดสัมมนาประกันภัยประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์) ในการนี้ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ พร้อมด้วยทีมงานประกันภัย คุณกฤษณล ทองอยู่ และทีมที่ปรึกษาประกันภัยคุณปรีชา รักมิตร ได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดของความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย, การจัดทำรายงานการใช้ FIATA B/L รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ได้ทราบ

Read more
image01
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
   
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
114/2560
91/2560
87/2560
153/2559
148/2559
read more...
JANUARY 2018
DECEMBER 2017
NOVEMBER 2017
OCTOBER 2017
SEPTEMBER 2017
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.