TIFFA เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง“ ก้าวข้ามพรมแดน มุ่งสู่ผู้นำอาเซียน”


เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เป็นวิทยากรและเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง“ ก้าวข้ามพรมแดน มุ่งสู่ผู้นำอาเซียน” ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ จัดโดยกรมการขนส่งทางบก โดยภายในงานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ คุณเกตติวิทย์ นายกสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากร เสวนา เรื่อง ปรับความคิด พิชิตอาเซียน วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษารูปแบบการขนส่งและข้อกำหนดตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายด้านการขนส่งสินค้าทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ


เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2560 ณ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องประเด็นพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 รวมถึงการร่วมออกบูธภายในงาน TILOG 2017 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ไบเทค บางน

Read more
image01

AFFA Conference 2017


เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม AFFA Conference ขึ้น ณ ที่ทำการสมาคมฯ AFFA หรือ Asean Freight Forwarders Associations เป็น สมาพันธ์ของผู้รับจัดการขนส่งในกลุ่มอาเซียน ที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาคมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และการประชุมในครั้งนี้ Mr. Chris Kanter ประธาน FIATA RAP ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และอัพเดทข้อมูลด้านโลจิสติกส์ในแถบภูมิภาคอาเซียน ผลจากการประชุม TIFFA ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลโครงการ จัดตั้งสถาบัน AFFA LOGISTICS INSTITUTE โดยสถาบันจะจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาชิก AFFA ในการจัดหลักสูตร เพื่อฝึกอบรมทางด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้แก่บุคคลากรในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริการขนส่งสินค้าอาเซียน สมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ประกอบด้วย Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA), Federation of Malaysia Freight Forwarders(FMFF), Singapore Logistics Association (SLA) และ Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับบริษัท GeTs ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างรูปแบบในการให้บริการในรูปแบบ IT

Read more
image01

TIFFA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 143 ปี


วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560 คุณสุวัฒน์ อารยะประยูร เหรัญญิกสมาคม, คุณอัมรินทร์ อินอำไพ กรรมการบริหารสมาคม และอาจารย์พิมณฑ์ สุคนธมาน ที่ปรึกษาสมาคมด้านศุลกากร เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 143 ปีและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ โดยมี คุณกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกรมศุลกากร พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการดีเด่น คนดีศรีศุลกากร ข้าราชการซื่อสัตย์ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร เมื่อเสร็จพิธีการแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารสโมสร ชั้น 2

Read more
image01

การประชุม 11th Field Meeting FIATA Region Asia Pacific (RAP) 2017


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่าน สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ร่วมกับ สมาพันธ์ผู้รับจัดการขนส่งสินค้านานาชาติ (FIATA) ได้มีการจัดประชุม 11th Field Meeting FIATA Region Asia Pacific ณ โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ กรุงเทพ FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) เป็นองค์กรกลางที่หน้าที่คล้ายคลึงกับสมาคมในการรวมกลุ่มสมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นมืออาชีพในระดับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น FIATA เป็นองค์กรที่มีประเทศ สมาชิกกว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยภายในงานประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณวินัจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและรายงานการพัฒนาด้านธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประชุมดังกล่าวมีสมาชิกและผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ใหความสนใจในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี่ อาทิ บังคลาเทศ กัมพูชา จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย แอฟริกาใต้ ศรีลังกา สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ

Read more
image01
พาณิชย์ฯ เปิดรับสมัครโครงการประกวดรางวัล ELMA 2017 เดินหน้าผลักดัน “โลจิสติกส์ไทย” สู่ความเป็นเลิศระดับสากล
 
TILOG LOGISTIX
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
   
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
153/2559
148/2559
144/2559
140/2559
136/2559
read more...
MAY 2017
APRIL 2017
FEBRUARY 2016
JANUARY 2016
NOVEMBER 2016
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.