TIFFA เข้าพบประธานหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วย คุณพงศ์เทพ ตั้งพินิจจิต ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคม, คุณธีระพล กล้าอยู่ นายทะเบียนสมาคมฯ และคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผูู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าพบ คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมแสดงความยินดีที่ท่านได้รับตำแหน่ง พร้อมกันนี้ได้ปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในแถบภูมิภาคอาเซียน

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณสำหรับสถานประกอบกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องแชฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี

Read more
image01

TIFFA ร่วมงานงานสัมมนา “เจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV"


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรภายในงานสัมมนา “เจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV" ภายใต้หัวข้อ “เจาะลึกกลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศเมียนมา” ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องเบญจสิริ 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 2 “โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก เพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ” (Truck Data Services Center : TDSC)


วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 2 “โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก เพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ” (Truck Data Services Center : TDSC) กรมการขนส่งทางบก และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องซิกม่า โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

Read more
image01

การสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำไปสู่ “โลจิสติกส์ในยุค Thailand 4.0”


วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมสัมมนา “โลจิสติกส์ในยุค Thailand 4.0” จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20

Read more
image01
พาณิชย์ฯ เปิดรับสมัครโครงการประกวดรางวัล ELMA 2017 เดินหน้าผลักดัน “โลจิสติกส์ไทย” สู่ความเป็นเลิศระดับสากล
 
TILOG LOGISTIX
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
   
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
114/2560
91/2560
87/2560
153/2559
148/2559
read more...
SEPTEMBER 2017
AUGUST 2017
JUNE 2017
MAY 2017
APRIL 2017
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.