TIFFA ร่วมแสดงความยินดี งานครบรอบ 97 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ “วันพาณิชย์” ปี 2560


เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคม และคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคม ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส งานครบรอบ 97 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ “วันพาณิชย์” ปี 2560 และทางสมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน มูลนิธิวิสสุกรรม เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมี คุณวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์และคณะผู้บริหารฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Read more
image01

คุณเกตติวิทย์ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “Symposium 2017”


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรภายในงานสัมมนา “Symposium 2017” ภายใต้แนวคิด A Roadmap to Sustainable Growth in Digital Connectivity Era ในหัวข้อ “Human Resource Development” ทั้งนี้คุณเกตติวิทย์ ได้กล่าวถึง ความร่วมมือระหว่าง สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ “Building Logistics Service Professional Practitioners” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับศึกษาที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศุกยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณสมชาย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับศึกษาที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ กรมการขนส่งทางบก

Read more
image01

TIFFA เลี้ยงต้อนรับ Mr. Huxiang Zhao ประธาน FIATA และ คุณสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม


เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ รัตนจินดา , คุณพงศ์เทพ ตั้งพินิจจิต และคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ได้เป็นผู้แทนสมาคม เลี้ยงต้อนรับ Mr. Huxiang Zhao ประธาน FIATA และ คุณสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคารโปรเฟรท

Read more
image01

TIFFA ร่วมพิธีเปิดงาน TILOG-LOGISTIX 2017


เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ รัตนจินดา , คุณพงศ์เทพ ตั้งพินิจจิต, คุณสุวัฒน์ อารยะประยูร, คุณสุรชัย พงศ์เป็นสุข, คุณอัมรินทร์ อินอำไพ และคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand International Logistic Fair 2017 (TILOG 2017) โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้ สมาคมฯโดยคุณเกตติวิทย์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับ China International Freight Forwarders Association (CIFA) โดย Mr. Huxiang Zhao นายก CIFA และประธาน FIATA เป็นผู้แทนลงนามในนาม CIFA การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาทางธุรกิจร่วมกันระหว่างสมาชิก 2 สมาคม 2. ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs) ขอ 2 ประเทศพัฒนาบริการโลจิสติกส์ใหม่ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และเพิ่มการเติบโตของช่องทางทางการค้าของทั้งสองประเทศ 3. ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมบริการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างทางตอนใต้ของประเทศจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 4. ร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ระหว่างสองประเทศที่จะช่วยและให้บริการโครงการขนาดใหญ่ 2 แห่งของ 2 ประเทศ ได้แก่ OBOR ของจีนและ EEC ของประเทศไทยในอนาคต และในนามสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อตอบสนองนโยบายในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค ร่วมกับ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สำหรับการจัดงาน TILOG 2017 ในครั้งนี้ TIIFFA Group ได้ร่วมออกบูธและได้รับเกียรติจากคุณวินิจฉัย แจ่งแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมบูธของ TIFFA Group ด้วย งาน TILOG-LOGISTIX 2017 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Read more
image01
พาณิชย์ฯ เปิดรับสมัครโครงการประกวดรางวัล ELMA 2017 เดินหน้าผลักดัน “โลจิสติกส์ไทย” สู่ความเป็นเลิศระดับสากล
 
TILOG LOGISTIX
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
   
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
91/2560
87/2560
153/2559
148/2559
144/2559
read more...
JUNE 2017
MAY 2017
APRIL 2017
FEBRUARY 2016
JANUARY 2016
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.