พิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่


วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ได้มีพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.ธรินี มณีศรี รักษาการคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA ITBS) โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ/ ผู้อำนวยการ ITBS พร้อมด้วย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย และสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Logistics 4.0 และอุตสาหกรรม New S-Curve พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Read more
image01

พิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่


วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ได้มีพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.ธรินี มณีศรี รักษาการคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA ITBS) โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ/ ผู้อำนวยการ ITBS พร้อมด้วย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย และสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Logistics 4.0 และอุตสาหกรรม New S-Curve พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Read more
image01

TIFFA ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคม ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคิดเห็นต่อการขยายกรอบอำนาจหน้าที่ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

Read more
image01

TIFFA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 144 ปี


วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณอัมรินทร์ อินอำไพ กรรมการบริหารสมาคม และ อาจารย์พิมณฑ์ สุคนธมาน ที่ปรึกษาสมาคมด้านศุลกากร ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 144 ปี พร้อมกันนี้สมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ โดยมี คุณกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีศุลกากร คนดีศรีหน่วยงาน ข้าราชการดีเด่น ข้าราชการซื่อสัตย์ ข้าราชการผู้มีผลงานดี และมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร

Read more
image01

TIFFA ได้รับเกียติเชิญเข้าร่วมงาน ฉลองครบรอบ 242 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ/ กรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณธีระพล กล้าอยู่ กรรมการบริหารสมาคมฯ และ คุณอนุสรณ์ หล่อวิจิตร ที่ปรึกษาด้านไอที ของสมาคมฯ ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน A Reception Celebrating the 242nd Anniversary of the Independence of the United States of America โดยมี ท่านเอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ และเจ้าหน้าที่สถานทูตสหัรฐฯ ให้การต้อนรับทั้งชาวไทยและจากนานาประเทศ ธีมการจัดงานในปีนี้คือ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ” เพื่อเฉลิมฉลอง 200 ปี แห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย ตลอดค่ำคืนมีวงดุริยางค์กองพลนาวิกโยธินที่ 3 และกองดุริยางค์ทหารอากาศร่วมสร้างความบันเทิง ภายใต้การแสดงคอนเสิร์ตชื่อ Sounds of Friendship ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

Read more
image01
 
1. กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
2. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือภายในประเทศของท่าเรือกรุงเทพ และค่าบริการสำหรับกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลำเลียง (โรงพักสินค้า 1 และ 2)
3. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ระงับการขนถ่ายตู้สินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเศษพลาสติก (Plastic Scrap) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste) และของเสียอันตราย (Hazardous Waste) ผ่านท่าเรือกรุงเทพ
4. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
5. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
157/2561
144/2561
140/2561
139/2561
138/2561
read more...
JUNE 2018
MAY 2018
APRIL 2018
MARCH 2018
FEBRUARY 2018
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.